Amatorzy Kina

Modernizacja budynku Kina w małym mieście staje się szansą dla mieszkańców. Rodzą się plany i nadzieje na lepsze jutro... Film o pieniądzach i sławie w małym mieście.

Małe miasto, wielkie problemy. Kino, ostatni bastion kultury, zamiast nowej sali projekcyjnej ma bank i hipermarket. Jedni zacierają ręce, drudzy wręcz przeciwnie. Rozgoryczony Edward, pracownik Kina postanawia wykorzystać sytuację na swój sposób. Również młodzi filmowcy amatorzy, którzy chcą się wyrwać z miasteczka nie puszczą płazem takiej okazji. Nakłaniają lokalnych "cwaniaczków", aby napadli na "market co pod kinem otwarli". Wszystko obserwuje Komisarz Wilk, który jest rządny sukcesu jak wszyscy, ponadto dociekliwy, co nie wychodzi niektórym na dobre.

Cinema Lovers

Modernisation of Cinema building in a small town becomes an opportunity for residents. There appear plans and hopes for a better tomorrow. The film about money and fame in a small town.

Small town, big problems. Cinema - the last bastion of culture has bank and megastore instead of the new projector. Some blurred hands, others on the contrary. Edward, an employee of Cinema decides to use the situation in his own way. Also, young film enthusiasts not miss the boat. They want to be brought out of town . So they induce local criminals to rob the "megastore opened at the cinema". Commissioner Wilk observes everything. He wants success as all.

Grand Prix Filmowe Zwierciadła I nagroda Kielce III nagroda Ustka
©2004 Be Superhero & AKF Jantar